Prywatność

Dane osobowe

  1. Administrator nie przetwarza w Serwisie danych osobowych.
  2. Administratorem jest spółka CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758) przy al. gen. W. Sikorskiego 9, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł (w całości wpłacony), Nr BDO: 000030685 (dalej także jako: „CANAL+”).
  3. Z CANAL+ można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@canalplus.pl bądź listownie, na adres: CANAL+ Polska S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa.
  4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez CANAL+ Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@canalplus.pl.

 

Pliki "cookies"

W celu lepszego dostosowania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wiele innych podmiotów na rynku, plików cookies oraz innych podobnych technologii (np. pixele).

Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon, tablet), za pomocą którego użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki cookies są zapisywane przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu i umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika po ponownym połączeniu się z Serwisem z urządzenia, na którym zostały zapisane. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer oraz inne niezbędne dane.

Informacje, które zbieramy za pomocą tych plików to np.: adres IP (Internet Protocol) wykorzystywany przy łączeniu się komputera z Internetem, oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystają osoby korzystające z Serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych użytkowników.

Wszelkie informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa, jak w przypadku przechowywania danych osobowych.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies są zapisywane na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies z Serwisu. Funkcjonowanie cookies przynosi korzyści w postaci lepszego dostosowania Serwisu do Państwa oczekiwań i potrzeb.

Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób, który nie narusza prawa do prywatności.