biznes_header_desktop

otoczenie rynkowe

Polska, z prawie 38 mln mieszkańców w 2019 roku, jest piątym co do liczby mieszkańców krajem UE i największą gospodarką środkowej i wschodniej Europy (CEE). Z nominalnym PKB w wysokości 2.372 mld zł w 2019 r., jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. Polska jest dynamicznie rozwijającym się krajem, który przez ostatnie dziesięć lat notował wysoki poziom wzrostu PKB i dochodu rozporządzalnego.

Polska stanowi duży, stabilny i nadal rosnący rynek płatnej telewizji - liczba gospodarstw domowych korzystających z płatnej telewizji wyniosła w 2019 r 10,7 mln (przy łącznej liczbie 14,7 mln gospodarstw domowych), co oznacza penetrację rynku na poziomie 72%.

market-bannernumber-bezmaski-desktop

Otoczenie rynkowe w liczbach

38
mln mieszkańców
14,7
mln gospodarstw domowych
72
% penetracja płatnej TV